Over CareB4

CareB4 is in 2013 op initiatief van Charlotte Michels opgericht. Na haar opleiding TLO Hygiëne en Sterilisatietechnologie is zij de afgelopen 20 jaar in verschillende ziekenhuizen als hygienist/deskundige infectiepreventie werkzaam geweest. Naast deze verschillende dienstverbanden is Michels directeur geweest van Preventicare, een adviesbureau voor hygiëne en infectiepreventie. In 2012 is besloten deze werkzaamheden invulling te geven onder de naam CareB4.

Charlotte Michels is gedurende 10 jaar als lid van de Werkgroep Infectie Preventie (W.I.P.) betrokken geweest bij de ontwikkeling van landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.
Michels is geregistreerd deskundige infectiepreventie bij de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (www.VHIG.nl) en bij de Nederlandze Vereniging van Ziekenhuizen (www.NVZ.nl)

Missie CareB4
CareB4 levert diensten op het gebied van infectiepreventie aan zorginstellingen en medische industrie. Samen met deze partijen wil CareB4 een bijdrage leveren aan doeltreffende infectiepreventie in de zorgverlening in Nederland.

CareB4 is ingeschreven bij de KVK onder nummer 54849020